Predavatelji

Študijski programi

Predmeti

domov

Predavatelji (po abecednem redu)

 

Doc. dr. Gašper Cerkovnik

- Proseminar iz ikonografije (izvaja od leta 2017/18)
- Terenske vaje I, II (enopredmetni program, 1. stopnja)
- Terenske vaje I, II (dvodisciplinarni program, 1. stopnja)

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1213

 

Red. prof. dr. Tine Germ

- Uvod v ikonografijo
- Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega in zgodnjega novega veka
- Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I (gotika)
- Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II (renesansa)
Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1213

 

Doc. dr. Nataša Kavčič

- Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I (do 10. stoletja)
- Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II (od 10. do 13. stoletja)
- Seminar in izbrana poglavja iz umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi

Predlagane teme za zaključne seminarske naloge pri doc. dr. Nataši Kavčič

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1214

 

Red. prof. dr. Matej Klemenčič

- Seminar iz slovenske umetnosti srednjega in novega veka
- Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega in novega veka
- Uvod v slovensko umetnostno zgodovino
- Slovenska umetnost novega veka I (16. - 18. stoletje)
 
Predlagane teme za diplomska dela na prvi stopnji pri red. prof. dr. Mateju Klemenčiču

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/241 1224

 

Doc. dr. Stanko Kokole

- Umetnost starega veka I, II
- Seminar in izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Predlagane teme za diplomska dela na prvi stopnji programa pri doc. dr. Stanku Kokoletu.

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1213

 

Doc. dr. Katja Mahnič

- Uvod v občo umetnostno zgodovino
- Muzeologija s seminarjem
- Izbrana poglavja iz muzeologije
Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni , spletna stran: http://www2.arnes.si/~kmahni/

01/241 1214

 

Asist. dr. Martina Malešič

- Proseminar iz obče umetnostne zgodovine I
- Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II
- Vaje iz moderne umetnosti I
- Vaje iz moderne umetnosti II

- Terenske vaje IV (od leta 2017/18 izvaja skupaj z asist. dr. Asto Vrečko)

- Proseminar iz slovenske umetnosti (od leta 2017/18 izvaja skupaj z asist. dr. Asto Vrečko)

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/241 1222

 

Doc. dr. Renata Novak Klemenčič

- Terenske vaje III (enopredmetni program, 1. stopnja)
- Terenske vaje II (enopredmetni program, 2. stopnja)
- Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/241 1224

 

Red. prof. dr. Samo Štefanac

- Seminar in izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka
- Slovenska umetnost srednjega veka I, II
Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/241 1218

 

Doc. dr. Rebeka Vidrih

- Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I (16.-18. stol.)
- Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II (19. in 20. stol.)
- Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine

- Zgodovina fotografije (nosilka od 2015/16 do 2016/17), leta 2017/18 ga v celoti nadomesti Fotografija in mediji sodobne umetnosti

Navodila za izdelavo diplomskih in magistrskih del

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/241 1214

 

Izr. prof. dr. Beti Žerovc

- Slovenska umetnost novega veka II (od 18. stoletja do danes)
- Seminar in izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka

- Seminar iz moderne umetnosti in umetnostne kritike (nosilka od 2015/16 do 2016/17), leta 2017/18 ga v celoti nadomesti Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni 

01/241 1222


Zunanji predavatelji

Lekt. Breda Čop, Oddelek za klasično filologijo FF

- Latinščina I, II, III in IV

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni 

01/241 1418

 

Lekt. dr. Mateja Gaber, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

- Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I, II, III

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni 

01/ 241 1336

 

Asist. Marjana Dolšina Delač

v času porodniškega dopusta 2018/19 jo nadomešča doc. dr. Rajka Bračun Sova

- Didaktika umetnostne zgodovine I, II
- Pedagoška praksa

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1214

 

Dr. Marko Jenko

- Terenske vaje I (enopredmetni program, druga stopnja)

Govorilne ure in e-pošta: po dogovoru na marko.jenko@mg-lj.si

 

Red. prof. dr. Lev Kreft, Oddelek za filozofijo FF

- Zgodovina estetike

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1112

 

Izr. prof. Miladi Makuc - Semion, izr. prof. mag. Tamara Trček - Pečak, ALUO

- Umetnostne tehnike in restavratorstvo

spletna stran: Tehnike v likovni umetnosti

Govorilne ure: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni , e- mail2

 

Doc. dr. Robert Peskar, ZVKDS

- Konservatorstvo s seminarjem

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/241 1218

 

Doc. dr. Asta Vrečko, raziskovalka

- Proseminar iz slovenske umetnosti  - v letu 2018/19 izvajata asist. dr. Martina Malešič in asist. dr. Asta Vrečko
- Terenske vaje IV (enopredmetni program, 1. stopnja) - v letu 2018/19 izvajata asist. dr. Martina Malešič in asist. dr. Asta Vrečko

Govorilne ure in e-pošta: http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/zaposleni

01/ 241 1222