Katedre s predavatelji

Študijski programi

Predmeti

domov

Študijski programi umetnostne zgodovine

1. stopnja: univerzitetni študijski program Umetnostna zgodovina - enopredmetna
Kratka predstavitev

1. stopnja: univerzitetni študijski program Umetnostna zgodovina - dvopredmetna
Kratka predstavitev

2. stopnja: magistrski študijski program umetnostna zgodovina - enopredmetna
Kratka predstavitev

2. stopnja: magistrski študijski program Umetnostna zgodovina - dvopredmetna nepedagoška
kratka predstavitev

2. stopnja: magistrski študijski program Umetnostna zgodovina - dvopredmetna pedagoška
kratka predstavitev

3. stopnja: Interdisciplinarni doktorski študijski program

Pravilnik o zaključevanju prvostopenjskega študija

Prevedba predmetov pri prehodu iz starega na novi bolonjski program: enopredmetni, dvopredmetni