Predstavitev

Kontakt

Tajništvo

Knjižnica

Fototeka

domov

Fototeka

Fototeka je zbirka fotografskega gradiva, namenjena raziskovalnemu delu tako zaposlenih na oddelku kot tudi študentov in zunanjih gostov. Obsega približno 2500 negativov in okoli 3000 (večinoma črnobelih) fotografij, razdeljenih po področjih, ki zajemajo čas od prazgodovine do približno 1900. Od teh je najbolje zastopano slovensko srednjeveško stensko slikarstvo, precej dobro pa tudi slovenska baročna plastika, slovenska srednjeveška arhitektura, koroško srednjeveško stensko slikarstvo, dalmatinska srednjeveška in renesančna plastika ter arhitektura in srbska srednjeveška arhitektura.