prva stran Informacije nazaj
Katalog seminarskih nalog Oddelka za geografijo  


Primeri:krasoslovje- kjerkoli med podatki je omenjen niz "krasoslovje"
 au:jereb- polje avtor vsebuje niz "jereb"
 me:jeršič- mentor naloge je prof. dr. Jeršič
 ti=Ljubljanska kotlina- naslov naloge je "Ljubljanska kotlina"
 py>1959 and py<1970- naloge, nastale med letoma 1960 in 1969
 kc:kartir,geomorf- med vsebinskimi ključnimi besedami je niz "kartir" ali/in "geomorf"
 ti%>100- naloge z naslovom, ki je daljši kot 100 znakov
 kc:turistična geografija- vsebinski deskriptor turistična geografija
 kr:postojna- regionalni deskriptor Postojna
V splošnem ima iskalni izraz obliko:
                      operand   logični_operator   operand   logični_operator   ...,
pri čemer sta logična operatorja:
                      and (in - pisan je lahko tudi s simbolom &) in
                      or (ali - pisan je lahko tudi z vejico).
Najprej se izvrši and, potem or, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:
                      oznaka polja   relacijski_operator   vrednost_polja.

Relacijski operatorji so:
            :   vsebuje,
            !:   ne vsebuje,
            =   je enako,
            !=   ni enako,
            <   manj kot,
            >   več kot,
            %<   dolžina polja manjša kot,
            %=   dolžina polja enaka,
            %>   dolžina polja več kot.

Zapisi v zbirki imajo 7 iskalnih podatkovnih polj z naslednjimi oznakami:
            AU   avtor
            TI   naslov
            PY   leto
            ME   mentor
            KC   vsebinski deskriptorji
            KR   regionalni deskriptorji
            SG   signatura
Iskalni izraz sme biti dolg do 74 znakov, število zadetkov pa ni omejeno.
Zbirke s podatki o seminarskih nalogah je last Knjižnice oddelka za geografijo, stran pa so postavili P. Jakopin, Lucija Miklič in Janja Turk. Iskalni program je prispeval Primož Jakopin. Pripombe prosim sporočite tukaj.
Stran je bila postavljena 12. julija 1999 in nazadnje spremenjena 8. novembra.