-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

Telefonske številke

Filozofska fakulteta

Centrala FF

241 1000

Referat za študentske zadeve

241 1034

Referat za podiplomski študij

241 1051

 
Oddelek za filozofijo

soba 429

tel. 241 1494

Tajništvo oddelka:

   

Renata Josipović

     

soba 431/a

tel. 241 1102

 

   

dr. Sebastjan Vörös

   

dr. Žiga Knap, v pokoju

    dr. Andrej Ule, v pokoju
   

dr. Marko Uršič, v pokoju

     
     

soba 431/b

tel. 241 1104

dr. Borut Cerkovnik

   

dr. Olga Markič

   

dr. Matjaž Potrč

     
     
     

soba 432/a

tel. 241 1106

dr. Dean Komel

   

dr. Marjan Šimenc

     
     
     
     

soba 432/b

tel. 241 1108

dr. Jan Ciglenečki

   

dr. Janko Lozar Mrevlje

    dr. Nina Petek
    dr. Franc Zore
     

soba 433/a

tel. 241 1110

dr. Miran Božovič

   

dr. Mladen Dolar

   

dr. Eva D. Bahovec

   

dr. Zdravko Kobe

    dr. Gregor Kroupa
    dr. Jurij Simoniti
    dr. Slavoj Žižek
     
     
     

soba 433/b

tel. 241 1112

dr. Valentina Hribar Sorčan

   

dr. Lev Kreft

   

dr. Luka Omladič

   

dr. Igor Pribac

     

soba 435

tel. 241 1114

dr. Borut Ošlaj

   

dr. Cvetka Toth

     

soba 440/a

tel. 241 1116

Knjižnica oddelka:

    Marko Kitin
Marjetka Ščelkov
  tel. 241 1117

Izposoja