-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 
 

dr. Miran Božovič

dr. Eva D. Bahovec
dr. Tine Hribar, v pokoju
dr. Valentin Kalan, v pokoju
dr. Dean Komel
dr. Lev Kreft

dr. Olga Markič

dr. Borut Ošlaj
dr. Matjaž Potrč
dr. Andrej Ule, v pokoju
dr. Marko Uršič
dr. Cvetka Tóth

dr. Franci Zore

dr. Zdravko Kobe

dr. Janko Lozar Mrevlje

dr. Igor Pribac

dr. Marjan Šimenc

dr. Borut Cerkovnik
dr. Valentina Hribar Sorčan
dr. Sebastjan Vörös

dr. Luka Omladič
Nina Petek, mlada raziskovalka

Martin Uranič, mladi raziskovalec

dr. Jan Ciglenečki

dr. Mladen Dolar

dr. Simon Hajdini

dr. Andreja Inkret

dr. Maja Malec

dr. Gregor Moder

dr. Saša Podgoršek

dr. Jurij Simoniti

dr. Vojko Strahovnik

dr. Lidija Šumah

dr. Slavoj Žižek