-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 
 

dr. Miran Božovič

dr. Eva D. Bahovec
dr. Tine Hribar, v pokoju
dr. Valentin Kalan, v pokoju
dr. Dean Komel
dr. Lev Kreft, v pokoju

dr. Olga Markič

dr. Borut Ošlaj
dr. Matjaž Potrč
dr. Andrej Ule, v pokoju
dr. Marko Uršič, v pokoju
dr. Cvetka Tóth

dr. Franci Zore

dr. Marjan Šimenc

dr. Zdravko Kobe

dr. Janko Lozar Mrevlje

dr. Igor Pribac

dr. Borut Cerkovnik
dr. Jan Ciglenečki
dr. Valentina Hribar Sorčan
dr. Sebastjan Vörös

dr. Luka Omladič

Izidor Barši, mladi raziskovalec

Bojana Jovićević, mlada raziskovalka

dr. Rok Benčin

dr. Mladen Dolar

dr. Simon Hajdini

dr. Andreja Inkret

dr. Gregor Kroupa

dr. Maja Malec

dr. Gregor Moder

dr. Saša Podgoršek

dr. Jurij Simoniti

dr. Vojko Strahovnik

dr. Lidija Šumah

dr. Borut Trpin

Martin Uranič

dr. Slavoj Žižek