-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

 

redni profesor za zgodovino filozofije

  
 
 

Rojen je bil leta 1961 v Ljubljani. Leta 1993 se je zaposlil na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 1996 doktoriral. Od leta 2008 je redni profesor za področje filozofije. Sodeloval je na več domačih in mednarodnih filozofskih srečanjih (Atene, Cres, Dubrovnik, Ljubljana, Orebić, Solun, Zagreb). Kot gostujoči profesor je predaval na univerzah v Zagrebu in Atenah. Je član uredniškega odbora revij Phainomena in Anthropos. Od 2001 do 2003 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva.

Zgodovina antične, srednjeveške in renesančne filozofije, posebej zgodovina grške filozofije in platonizma; metodologija filozofskega zgodovinopisja; filozofska hermenevtika in fenomenologija; filozofija glasbe; filozofija religije; prevajanje filozofskih besedil v slovenščino (Heraklit, Aristotel, Plotin, Gadamer).
COBISS

http://www2.arnes.si/~fzore/