-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redni profesor za filozofijo
 in teoretsko psihoanalizo

  
 
 

Rojen 21. marca 1949 v Ljubljani. Diplomiral na Oddelku za filozofijo in Oddelku za sociologijo (1971), magistriral (1971) in doktoriral na Oddelku za filozofijo (1981) Filozofske fakultete v Ljubljani. Doktoriral (psihoanaliza) na Universite Paris-VII.
Od l. 1979 do l. 1998 raziskovalec na Inštitutu za sociologijo in filozofijo (od l. 1992 Inštitut za družbene vede, FDV). Od l. 1998 raziskovalec na Oddelku za filozofijo, Filozofske fakultete v Ljubljani.
Gostujoči profesor: oddelek za psihoanalizo, Universite Paris-VIII (1982-3 in 1985-6), Centre for the Study of Psychoanalysis and Art, SUNY Buffalo (1991-2), Department of Comparative Literature, University of Minnesota, Minneapolis (1992), Tulane University, New Orleans (1993), Cardozo Law School, New York (1994), Columbia University, New York (1995), Princeton University (1996), New School for Social Research, New York (1997), University of Michigan, Ann Arbor (1998), Georgetown University, Washington (1999).
V zadnjih 20 letih je sodeloval na preko 350 mednarodnih filozofskih in psihoanalitičnih simpozijih v ZDA, Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Belgiji, Avstriji, Švici, Braziliji, Španiji, Mehiki, Izraelu, Romuniji, Madžarski, na Irskem, Nizozemskem, Islandiji, Norveškem, Danskem, Švedskem, Japonskem.
nemški idealizem, psihoanaliza, politična filozofija
COBISS