-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redni profesor za analitično filozofijo in teorijo znanosti


  
 
 

Rojen 27. 4. 1946 v Ljubljani. 1965 maturiral na Poljanski gimnaziji v Ljubljani, 1971 diplomiral iz Tehnične matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Med študijem matematike je vpisal tudi študij filozofije. L. 1972 vpisal magistrski študij filozofije in ga zaključil l. 1974. Doktoriral je l. 1981 s temo "Osnovni filozofski problemi sodobne logike (Frege, Russell, Wittgenstein). 1974 postane asistent za logiko in metodologijo znanosti na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. L. 1982 je bil imenovan za docenta in l. 1887 za izr. prof. za področje logike in teorije znanosti. L. 1991 je bil imenovan za rednega profesorja za analitično filozofijo in filozofijo znanosti . V letih 1981-1982, 1985, 1988 in 1990 je kot Humboldtov štipendist gostoval pri Inštitutu za logiko, teorijo znanosti in statistiko Max. Ludwigove Univerze v Münchnu, pri prof. W. Stegmüllerju. Tam je preučeval strukturalno teorijo znanosti in filozofijo Ludwiga Wittgensteina. Septembra in oktobra l. 1995 je gostoval na Augsburg Collegeu v Minneapolisu/USA, sicer pa stalno sodeluje s številnimi filozofskimi strokovnjaki in inštitucijami v Sloveniji in tujini.
logika, teorija in filozofija znanosti, spoznavna teorija, filozofija jezika, primerjalna filozofija
COBISS