-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redna profesorica

  
 
 

Cvetka Hedžet Tóth je redna profesorica za ontologijo in metafiziko, kjer omenjene predmete predava na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Bila je predstojnica katedre za sistematsko filozofijo. Področja njenega širšega znanstvenoraziskovalnega in predavateljskega delovanja so ontologija, metafizika, etika in aksiologija. Predava in strokovno sodeluje s Hebrew University v Izraelu, z Univerzo Regensburg in Univerzo München v Nemčiji.

Fenomenologija, hermenevtika, zgodovina filozofije, filozofija religije, etika; prevajanje filozofskih besedil v slovenščino in angleščino.

1. Spontanost in avtonomnost mišljenja, ZIPS, Ljubljana 1994, 255 str. (COBISS.SI-ID 40490752)

2. Metafizika čutnosti, ZIPS, Ljubljana 1998, 270 str. (COBISS.SI-ID 77871360)

3. Med metafiziko in etiko, Pomurska založba – ZIFF, Murska Sobota – Ljubljana 2002, 207 str. (COBISS.SI-ID 48683265)

4. Thaumázein. Ernst Blochs Überzeugung von der Unmöglichkeit eines Endes der Philosophie, Bloch-Almanach 14, Ludwigshafen 1995, str. 47−67. (COBISS.SI-ID 9881186)

5. The Hermeneutics of Utopia and of Hope in the Bible, Journal for the study of the Old Testament, Sheffield 1998, str. 1619−1634. (COBISS.SI-ID 10422573)

6. The Metaphysical Reason for the Will to Guilt, Jerusalem Studies in Egyptology, Wiesbaden 1998, str. 371−378. (COBISS.SI-ID 8736610)

7. Volja do brezpogojnega. Paul Tillich in protestantizem, letnik 6, Poligrafi 21–22, Ljubljana 2001, str. 209−228. (COBISS.SI-ID 17523554)

8. Obrat k ontologiji, Zbornik Intencionalnost in ontologija, Claritas, Ljubljana 2002, str. 117−130. (COBISS.SI-ID 21312098)

9. The Time of  Soul is the Time of Poetry, Slovene Studies, Bowling Green State University, Ohio, vol. 26, no. 1−2, 2004, str. 117−130. (COBISS.SI-ID 31598178)

10. Albert Schweitzer − volja do kulture in etike, Stati inu obstati, letnik 1, št. 3−4, 2006, str. 23−47. (COBISS.SI-ID 32901986)

11. Hermenevtika metafizike. Metafizika − materializem − etika − utopija, Založba 2000, Ljubljana 2008, 500 str (COBISS. SI-ID 242595328)