-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

izredni profesor za didaktiko filozofije

  
 
 

Rojen v 29.7.1963 v Ljubljani, kjer obiskuje tudi osnovno in srednjo šolo. Na Filozofski fakulteti leta 1988 konča študij na oddelkih za filozofijo in sociologijo. Med študijem je urednik na Radiu Študent, prevaja in objavi prve članke v reviji Problemi. Na isti fakultati leta 1992 pridobi naziv magister filozofije. Že med magisterskim študijem se zaposli na Gimnaziji Bežigrad in opravi strokovni izpit. Najprej uči v nacionalnem programu, pozneje pa tudi v programu Mednarodne mature. Sedaj je zaposlen na Pedagoškem inštitutu, na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa deluje kot asistent za didaktiko filozofije. Je odgovorni urednik revije Filozofija na maturi in član maturitetne komisije za filozofijo, v kateri opravlja naloge glavnega ocenjevalca za filozofijo.

didaktika filozofije, filozofija vzgoje, filozofija jezika
COBISS