-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

A

 

izredni profesor za socialno filozofijo in filozofijo zgodovine

  
 
 

Rodil sem se l. 1958 v Kopru, kjer sem obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem diplomiral iz filozofije in sociologije in se nato vpisal na podiplomski študij filozofije, ki sem ga zaključil z obrambo disertacije o naravnem pravu pri Hobbesu in Spinozi. V magistrski nalogi sem raziskoval odnos med Spinozovo geometrično metodo dokazovanja in njegovim pojmovanjem telesnosti. Od 1985. sem redno zaposlen na oddelku za filozofijo in dejaven v pedagoškem procesu na oddelku. V okviru podiplomskega izobraževanja sem bil na študijskem bivanju v Franciji (Univerza Paris VIII) in v Italiji (Università di Trieste). V letih 1990-1997 sem bil član uredništva Časopisa za kritiko znanosti, v obdobju 1991-1994 tudi njegov odgovorni urednik. Bil sem tudi član uredništva knjižne zbirke Studia humanitatis minora in kot predavatelj sodeloval v podiplomskem programu Inštituta za humanistične študije. Članke sem objavljal predvsem v Problemih, Časopisu za kritiko znanosti, Filozofskem vestniku in na Tretjem programu Radia Ljubljana.
Večji del moje raziskovalne, prevajalske in uredniške dejavnosti je usmerjen v zgodovino socialne in politične misli, zlasti v 17. in 18. stoletje. Poleg tega se ukvarjam tudi z analizo sodobnih političnih teorij, socialnih praks in s filozofijo zgodovine.
COBISS

Okoljska etika - literatura.doc
Filozofija zgodovine-izpitna literatura.doc
Filozofija zgodovine-problemski sklopi.doc
Zgodovina politične misli-problemski sklopi.doc
Praktična filozofija-problemski sklopi.doc  
Zgodovina politične misli-izpitna literatura.doc
Praktična filozofija-izpitna literatura.doc
Socialna filozofija-problemski sklopi.doc
Socialna filozofija-izpitna literatura.doc
Bioetika-izpitna literatura.doc
Bioetika-problemski sklopi.doc