-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redni profesor za filozofsko antropologijo

  
 
 

ŽIVLJENJEPIS

Rojen 2. 5. 1964 v Murski Soboti. Diplomiral (B) na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani 17. 9. 1987, na oddelku za filozofijo (A) iste fakultete  pa 5. 4. 1989. Za diplomsko nalogo z naslovom »Ens metaphysicum Nietzsche in metafizika« je 8. Februarja 1990 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magisterij na temo Religija in filozofija filozofije je uspešno zagovarjal 29. 6. 1992. Doktorsko tezo z naslovom Filozofska antropologija kot poskus revitalizacije filozofije / s posebnim ozirom na Schelerja, Plessnerja in Fromma je obranil 27. 12. 1994 – vse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V naziv docenta za filozofsko antropologijo je bil izvoljen 19. 4. 1996, v naziv izrednega profesorja za področje filozofske antropologije pa 10. 11. 2004. Ponovna izvolitev za področje filozofije leta 2009. Leta 1994 je bil v okviru samostojnega znanstvenega projekta »Diaforična etika narave« na dvomesečnem strokovnem izpopolnjevanju v Münchnu pri prof. Wilhelmu Vossenkuhlu (štipendija DAAD). 28. Oktobra 1996 je bil sprejet v redno delovno razmerje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot dobitnik 'Humboldtove štipendije' je v študijskem letu 2001/2002 opravljal znanstveno raziskovalno in pedagoško delo v Berlinu (Freie Universität) pri prof. Dietrichu Böhlerju. Od leta 2001 do 2004 je sodeloval pri raziskovalnem projektu »Metafizika in antropologija etike«. V svojem delu raziskav, ki so pokrivale antropološke probleme etike, je skozi obsežno kritiko simbolnih form postavil novo teorijo integrativne etike, ki temelji na etični dekonstrukciji simbolnega in vase vključuje tako etična razmerja do sočloveka in družbe kot tudi do celote narave. Leta 2007 je imel vabljeno predavanje na Dunajski univerzi; istega leta je kot gostujoči profesor predaval na mednarodni podiplomski poletni šoli »Integrative Bioethik« na Malem Lošinju. Leta 2009 je kot dobitnik DAAD štipendije opravljal 3-mesečno znanstveno delo na univerzi Eichstätt-Ingolstadt (Projekt: Integrative Bioethik). Leta 2012 je predaval na podiplomski poletni šoli »Bioethik im Kontext« v Berlinu. Trenutno sodeluje pri mednarodnem projektu Grundlegung der integrativen Bioethik (Univerza Zagreb).

Na Oddelku za filozofijo predava pri predmetih Etika, Sodobni problemi etike, Religije in svetovni etos, Človek in simbolne forme; pred tem več let tudi Filozofsko antropologijo. V okviru univerzitetnega podiplomskega študiju iz Varstva okolja predava Etiko narave. Predaval je tudi na drugih oddelkih Filozofske fakultete in na FDV. Je član mednarodnih filozofskih društev »Hans Jonas-Zentrum« (Berlin), »System der Philosophie« (Dunaj), Association Internationale des Professeurs de Philosophie (Bruselj). Je predsednik izdajateljskega sveta revije Anthropos. Od leta 2006 do leta 2008 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva. V času od 2008 do 2013 je bil namestnik predstojnika Oddelka za filozofijo. Trenutno je vodja katedre za Ontologijo in filozofsko sistematiko ter član državne komisije za medicinsko etiko.

Področje njegovega raziskovanja obsega etiko, bioetiko, etiko narave, filozofsko antropologijo, filozofijo kulture in filozofijo religije. Objavil je pet monografskih del in številne znanstvene članke v domačih in tujih znanstvenih revijah.

Temeljni problemi filozofske antropologije, zgodovina filozofskih naukov o človeku, zgodovina antropoloških problemov religije in etično razmerje človek - narava.
COBISS

Etika.doc

Človek in simbolne forme.doc

Religije in svetovni etos.doc

Sodobni problemi etike.doc