-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redna profesorica za filozofijo

filozofijo

  
 
 

Rojena lata 1959 v Celju.
izobrazba:
I. stopnje uporabne matematike na FNT Univerza v Ljubljani (1982)
diploma filozofija samostojno (1992), magisterij (Kognitivni modeli, 1995) in doktorat (Konekcionizem in filozofija duha, 1998) vse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

redna profresorica na Filozofski fakulteti

filozofija kognitivnih znanosti, filozofija duha, logika, teorija argumentacije
COBISS
VIS