-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

izredni profesor 

  
 
 

Obvestila in informacije za študente

 

Rojen je bil leta 1973 v Črnomlju, leta 2000 je zaključil visokošolski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (univerzitetni prevajalec iz angleškega jezika in profesor filozofije z diplomo Nihilizem in dekadenca). Po vpisanem magisteriju na Oddelku za filozofijo je leta 2002 opravil neposredni prehod na doktorski študij. Od leta 2003 do 2005 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Oddelku za filozofijo, kjer je predaval predmete Fenomenologija D in Fenomenologija I, da bi leta 2005 zaključil doktorski študij z disertacijo Eksistenciali in razpoloženja. Od oktobra 2006 je zaposlen  kot asistent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 2009 je postal docent za filozofijo, predava predmete Fenomenologija I E, Fenomenologija II E, Fenomenologija D, Filozofija religije in Etika.

Kot predavatelj je sodeloval na več domačih in mednarodnih filozofskih srečanjih (Ljubljana, Praga, Dubrovnik, Minsk). Od leta 2003 je tehnični urednik časopisa Anthropos. Je član upravnega odbora Slovenskega filozofskega društva. Od leta 2004 do 2008 je sodeloval pri projektu »Etično-filozofski vidiki sodobne demokracije, človekovih pravic in kontroverze globalne družbe«.

Fenomenologija, hermenevtika, zgodovina filozofije, filozofija religije, etika; prevajanje filozofskih besedil v slovenščino in angleščino.

IIzpitna literatura