-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redni profesor za sodobno filozofijo in filozofijo kulture

  
 
 

Rojen 1960 v Biljah. Obiskoval je osnovno šolo v Biljah in  Šempetru ter gimnazijo v  Novi Gorici. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral filozofijo in primerjalno književnost ter diplomiral leta 1988. Za diplomsko delo »Pot časa« (mentor Borut Pihler) je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Po opravljenem magisteriju je nadaljeval študij  na Univerzi v Bochumu pri Bernhardu Waldenfelsu in Klausu Heldu. Leta 1995 je doktoriral s temo "Hermenevtična fenomenologija tubiti in meje filozofske antropologije" (doktorska komisija: Valentin Kalan, mentor, Tine Hribar, Anton Žvan, Ivan Urbančič). Od leta 1989 do 1997 je bil zaposlen na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, najprej kot mladi raziskovalec  pod mentorstvom Tineta Hribarja na Centru za proučevanje znanosti, nato na novoustanovljenem Oddelku za kulturologijo. Tu je predaval predmet "Fenomenologija duha", na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete pa še predmeta "Filozofska antropologija" in "Klasični filozofski teksti".

Od leta 1998 je zaposlen na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmete "Hermenevtika", "Uvod v filozofsko hermenevtiko", "Filozofija in humanistika" in "Kulturna hermenevtika", "Postkulturnost", "Fenomenologija in hermenevtika", "Fenomenološki seminar". Predstojnik oddelka za filozofijo med leti 2002-2004 in oddelčni koordinator za Erasmus študijske izmenjave od leta 2011.

Je soustanovitelj in od leta 1996 predsednik Fenomenološkega društva v Ljubljani. Sodeluje v več  mednarodnih filozofskih združenjih, projektnih skupinah, univerzitetnih programih ter uredništvih revij in knjižnih zbirk za filozofijo in kulturo (Nova Revija, Ampak, Phainomena,  Orbis Phaenomenologicus, Topos, Aut, Teoria, Analecta Hermeneutica, Libri nigri – Libri virides, Prolegomena, Magazzino di filosofia, Divinatio, Bulletin heideggérien, ForHum, Creativity Studies). Predaval je na številnih univerzah in mednarodnih simpozijih ter jih okoli petdeset tudi sam organiziral. Soustanovitelj "Mednarodnega inštituta za hermenevtiko" (Toronto 2001), "Srednjeevropske konference za fenomenologijo", "Organizacije fenomenoloških organizacij" (Praga 2002). Od leta 2005 vodi raziskovalne dejavnosti na humanističnem inštitutu Nove revije. Soustanovitelj mednarodnega Foruma za humanistiko leta 2014.

Leta 2003 je prejel Zoisovo nagrado Republike Slovenije za vrhunske znanstvene dosežke na področju filozofije. V ospredju njegovega fenomenološkega in hermenevtičnega raziskovanja, v okviru katerega je objavil največ avtorskih del, je sodobna eksistenca in koeksistenca: "Iz zadevne razpornosti filozofije se stvarni problemi tega časa pokažejo iz razsežja svetovnosti, ki ne potrebuje toliko interpretacije ali spremembe, pač pa neznatno dopuščanje. Kolikor in ker smo navajeni zagovarjati nepopustljivo kritiko vsega obstoječega, se nam dopuščajoča kritika zdi nadvse paradoksna in zanemarljiva drža." (Obeležja  smisla, 2016: 52)

 

sodobna filozofija, hermenevtika, fenomenologija, filozofija kulture in interkulturnosti, filozofija in metodologija humanistike, eksistencialna etika, pesništvo, literatura in umetnost, filozofije zgodovine, politična filozofija, evropska ideja, globalna pravičnost, filozofsko prevajanje (zlasti Heidegger), filozofija jezika, filozofska terminologija in zgodovina slovenske filozofije, novejša filozofija na prostorih bivše Jugoslavije, filozofija v šoli, družbena in kulturna kritika

SICRIS

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1

COBISS

http://bib.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&code=&type=conor

Aktualni seznami izpitne in seminarske literature ter drugi viri so dostopni kot priloge pri predmetnih gradivih na VIS.