-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

 

izredni profesor za nemško klasično filozofijo

  
 
 

 
transcendentalni idealizem, spekulativni idealizem, filozofija razsvetljenstva, politična filozofija
COBISS
kobe.doc