-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

 

redni profesor
za zgodovino filozofije

  
 
 

-  1965, 1966 in 1972 - Študij filozofije, primerjalne književnosti ter grškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

- 1969 - magister filozofije s temo "Osnovni problemi in motivi Diltheyeve filozofije" na        Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu

- 1974  promoviral na področju filologije s temo "Tudikidovo zgodovinsko mišljenje s posebnim       ozirom na njegove antilogije"

- 1977 promoviral na področju filozofije  s temo"Dialektika in metafizika pri Aristotelu"

- 1990 redni profesor za zgodovino filozofije na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete     Univerze v Ljubljani.

           

Strokovno se je izpopolnjeval na univerzah v Beogradu, na Dunaju in v Münchnu

 

Področja kompetence:

- zgodovina filozofije

- filozofija jezika in retorika

- filozofija umetnosti

- zgodovina filozofije (19. stoletje)

- antična grška filozofija (zlasti Aristotel)

- hermenevtika, fenomenologija, sodobna filozofija (zlasti Nietzsche, Husserl in Heidegger)

- metafizika, etika, politična filozofija

- logika in zgodovina znanosti

COBISS