-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

 

docentka za
estetiko in etiko

  
 
 

Doc.dr. Valentina Hribar Sorčan

Rojena leta 1969 v Kranju. Univerzitetni dodiplomski študij je končala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za filozofijo (1993) in na Oddelku za romanske jezike in književnosti / Francistika (1994). Na isti ustanovi je zagovarjala tudi magistrsko delo (1997) in doktorsko disertacijo (2001). Leta 1997 se je zaposlila na Oddelku za filozofijo, najprej kot asistentka za etiko in estetiko, nato od leta 2003 dalje kot docentka za področje filozofije. Predava filozofsko antropologijo, filozofijo umetnosti in kulture ter estetiko.

Je članica Slovenskega društva za estetiko in International Association for Aesthetics. Leta 2004 je prejela trimesečno podoktorsko raziskovalno štipendijo na Fondation Maison des sciences de l’homme v Parizu, v štud. letu 2005/2006 jo je pariška fakulteta l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) povabila kot gostujočo profesorico.

Skupaj z dr. Levom Kreftom je objavila učbenik Vstop v estetiko (2005), nato še samostojno znanstveno monografijo Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti: na poti k sodobnosti (2013), oboje pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ob pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu se posveča tudi prevajanju sodobne francoske filozofije. Med drugim je prevedla knjižno delo É. Lévinasa Smrt in čas (1996) in del knjige J.-L. Nancyja Singularna pluralna bit. Lepota (2012). 

filozofska antropologija, bioetika, filozofija umetnosti in kulture, estetika, sodobna francoska filozofija
COBISS

Sodobna estetika 2017/2018

Filozofija umetnosti in kulture 2017/2018