-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

redni profesor za fenomenologijo in
filozofijo religije

  
 
 

Rodil se je 28. 01. 1941 v Goričici pri Ihanu (Domžale). Diplomiral je 1964 iz filozofije in sociologije na ljubljanski Filozofski fakulteti, na kateri je 1968 tudi magistriral. Istega leta je doktoriral na univerzi v Zagrebu. V šolskem letu 1967/68 je dobil Humboldtovo štipendijo in se izpopolnjeval pri Karl-Heinz Volkmann-Schlucku v Koelnu. Sprva je bil zaposlen na Inštitutu za sociologijo in filozofijo, leta 1971 je dobil docenturo na sedanji Fakulteti za družbene vede , a je bil po direktivi CK ZKS že čez štiri leta izključen iz pedagoškega procesa. Vanj je bil ponovno vključen šele 1992, ko je bil sprejet na filozofski oddelek FF. Leta 1995 je postal izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bil je odgovorni urednik Tribune, Problemov in od 1982-1985 prvi glavni in odgovorni urednik Nove revije. Sodeloval je pri pisanju Ustave Republike Slovenije. Je član uredništev Nove revije, revije Phainomena, upravnega odbora Slovenske matice in sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Raziskoval je na področju fenomenologije, zlasti Heideggrovega mišljenja biti, filozofije religije in sodobne teologije, filozofije umetnosti ter teorije in organizacije znanosti. Nekaj let je namenil kritični preučitvi Marxove misli.
COBISS
hribar.doc