-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

   

izredni profesor za filozofijo in teoretsko psihoanalizo

  
 
 

Rojen leta 1951 v Mariboru. Po maturi se je leta 1969 vpisal na Filozofsko fakulteto, kjer je leta 1978 diplomiral iz filozofije in francoščine. V letih 1980-82 stažist na Oddelku za filozofijo FF, nato od leta 1984 asistent na tem Oddelku. V šolskem letu 1979/80 je bil na podiplomskem študijskem izpopolnjevanju v Parizu (Universite Paris VIII), v letu 1989/90 pa v Londonu (University of Westminster). Doktoriral je leta 1992 s tezo “Heglova Fenomenologija duha. Dialektika zavesti in samozavedanja”. Od leta 1992 docent za nemško klasično filozofijo, od leta 1996 pa izredni profesor za filozofijo in teoretsko psihoanalizo. Na Oddelku za filozofijo predava predmeta Nemška klasična filozofija in Strukturalizem in psihoanaliza.
Član uredniškega odbora revije Problemi (v osemdesetih letih je bil mnoga leta glavni in odgovorni urednik te revije) in knjižne zbirke Analecta. Soustanovitelj in mnogoletni podpredsednik Društva za teoretsko psihoanalizo in soustanovitelj Društva za kulturološke raziskave.
nemška klasična filozofija, strukturalizem, teoretska psihoanaliza, filozofija glasbe
COBISS