-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

   

docent za anlitično filozofijo

  
 
 

Rojen 9. 12. 1966. Osnovna šola v Žužemberku, Gimnazija v Novem mestu. 1986: vpis na samostojni študij filozofije na Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 1993: diploma Razvitje ontološke problematike Wittgensteinovega Logično filozofskega traktata. 1994: Mesto asistenta stažista na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 1997: magisterij Odnos ontologije in logike v obdobju Wittgensteinovega preloma s Traktatom. 1999: doktorat Pojem pomena pri Wittgensteinu.
logika, Wittgenstein, filozofija jezika, analitična filozofija
COBISS
cerkovnik.doc

Metodologija_seznam izp_lit_06-07.pdf