V študijskem letu 2006/2007 smo na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo začeli izvajati prvostopenjski bolonjski program, magistrsko ali 2. stopnjo bolonjskega študija pa v študijskem letu 2009/2010.


Več informacij o programih je na voljo v predstavitvenih zbornikih:

1. STOPNJA: Bibliotekarstvo in informatika
2.STOPNJA: Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji   

ZAKAJ ŠTUDIRATI BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKO?

Daljšo različico posnetka, s še več informacijami, si lahko ogledate na spletni strani YouTube ».