PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM:
BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI

predstavitveni zborniki: 2018/2019, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021

Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študiji se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, eden od poklicev prihodnosti.

 

Pretekli drugostopenjski študijski programi (vpis do 2015/2016):

BIBLIOTEKARSTVO , INFORMACIJSKA ZNANOST Z BIBLIOTEKARSTVOM ,

ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI

! Obvestilo o dokončanju študija za študente vpisane v programe Bibliotekarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom ter Založniški študiji !