PODIPLOMSKI ŠTUDIJPredstavitveni zbornik 2016/17:
Predstavitveni zbornik 2018/19:
Specialne kompetence
  • Usposobljenost za zahtevno strokovno delo v ustanovah, ki se ukvarjajo z zbiranjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij.
  • Usposobljenost za promoviranje in razširjanje vpliva ustanov, ki se ukvarjajo z zbiranjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij.
  • Usposobljenost za kritično uporabo novosti v teoriji in praksi svojega strokovnega in delovnega področja.
  • Usposobljenost za samostojno raziskovanje in objavljanje raziskovalnih rezultatov ter usposobljenost za skupinsko raziskovalno in razvojno delo.
  • Ustvarjalnost in izvirnost pri rutinskem in razvojnem delu ter raziskovanju na svojem področju.
  • Zavedanje pomena in vloge informacij v konkretni ustanovi in sodobni družbi nasploh.
 
Možnosti zaposlitve

Odvisno od izbrane smeri, je diplomant usposobljen za samostojno zahtevnejše strokovno delo.

  • Smer bibliotekarstvo: Delo v knjižnicah, informacijskih in dokumentacijskih centrih ter podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem publikacij in informacij, npr. zahtevnejša dela pri nabavi, obdelavi, urejanju in izposoji gradiva v knjižnicah ter posredovanju informacij.
  • Smer Informacijska znanost: Delo v različnih informacijskih ustanovah, npr. dokumentacijskih in informacijskih centrih ter v specialnih in visokošolskih knjižnicah, kjer so potrebna znanja s področja organizacije informacij tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu (mediji, vladne in uradne organizacije, arhivi, ipd.).
  • Smer Založništvo: Delo v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah, ter v vseh gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost.

PREHODI

Program "Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja"   Program "Bibliotekarstvo" (star program)

Bibliometrija

ob opravljenem izpitu

Bibliometrija

Izbirni predmet - Izbrana poglavja iz založniških študij

ob opravljenem izpitu

Knjigarstvo 4

Upravljanje knjižnic in založb

ob opravljenem izpitu

Knjižnični management

Marketing za bibliotekarje in založnike

ob opravljenem izpitu

Knjižnični marketing

Izbirni predmet - Zgodovina slovenskega založništva

ob opravljenem izpitu

Razvoj tiskarstva in knjige

Upravljanje knjižnic in
Upravljanje z informacijskimi viri

ob opravljenem izpitu

Sodobna organiziranost bibliotekarstva II - sistemi

ob opravljenem izpitu

Sodobna organiziranost bibliotekarstva III - teorija

Izbirni predmet - Študij uporabnikov

ob opravljenem izpitu

Študij uporabnikov

Raziskovalne metode

ob opravljenem izpitu

Sodobna organiziranost bibliotekarstva II - raziskave