DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (1.stopnja)DVOPREDMETNI ŠTUDIJ Bibliotekarstvo in informatika

Predstavitveni zborniki: 2018/2019 -- 2019/2020 -- 2020/2021

Prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 90 kreditnih točk (KT), ki skupaj z drugim izbranim dvopredmetnim študijskim programom zagotovijo potrebnih 180 KT. Ob zaključku študija kandidat pridobi naslov diplomirani bibliotekar in informatik (UN) in . oz. diplomirana bibliotekarka in informatičarka (UN) in., pri čemer je popolni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline. Skrajšani strokovni naslov se glasi: dipl. bibl. in inf. (UN) in . .
Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, ki poteka kot redni študij, je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja. S tem so tudi povezane splošne kompetence, ki vključujejo produkcijo, distribucijo, organiziranje, shranjevanje in posredovanje vseh vrst publikacij in informacij na področju svoje druge discipline. Znano je namreč, da se delo z informacijami in gradivom prilagaja posamezni disciplini in uporabnikom s tega strokovnega področja. Tako so npr. potrebe po organizaciji in posredovanju informacij različne v medicini in tehniki. Na primer: Študent, ki se bo usposobil tudi na področju geografije bo usposobljen za organizacijo in vzdrževanje digitalne zbirke zemljevidov. Študent, ki bo za drugo smer izbral jezik in književnost, bo lahko delal v splošni knjižnici kot informator za leposlovje, v visokošolski knjižnici za ta jezik, ali v založbi. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji, zlasti za pedagoško delo v šolskih knjižnicah in mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Predmetno-specifične kompetence diplomanta Bibliotekarstva in informatike so:
  • usposobljenost za interdisciplinarno strokovno delo v knjižnicah in podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo z zbiranjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem publikacij in informacij in delujejo na dveh področjih
  • usposobljenost za promoviranje in razširjanje vpliva knjižnic in podobnih ustanov, ki delujejo na dveh področjih in se ukvarjajo z zbiranjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem publikacij in informacij
  • usposobljenost za kritično uporabo novosti v teoriji in praksi svojih dveh strokovnih oz. delovnih področij
  • ustvarjalnost in izvirnost pri rutinskem in razvojnem delu ter raziskovanju na svojih dveh področjih
  • zavedanje pomena in vloge informacij, zlasti v interdisciplinarnem kontekstu (v konkretni ustanovi in sodobni družbi nasploh)