OSEBJE

dr. Maja ŽUMER, red. prof.

kabinet: 544
tel: 01/ 241-1374
e-pošta: maja.zumer@ff.uni-lj.si
govorilne ure: torek 10.00 - 12.00

Digitalna knjižnica - Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - Izbrana poglavja iz informacijske znanosti - Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje

Izobrazba

- doktorat iz informacijske znanosti (1999, Univerza v Zagrebu)
- Master of Library Science (1993, Kent State University, School of Library and Information Science)
- dipl. ing. matematike (1975, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Odd. za matematiko)

Akademska in poklicna kariera

Akademska kariera
FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjiigarstvo
(honorarno 1996-2000, redna zaposlitev 2001-)
- izredna profesorica (2005-)
- docentka (2000-2004)

Daljša gostovanja v tujini
- City University, London, United Kingdom (junij/julij 2003 in junij 2005)
- Kent State University, Kent, OH (Maj 2005)

Raziskovalna področja

- sistemi za poizvedovanje
- načrtovanje in vredotenje vmesnikov
- konceptualni modeli
- Funkcionalne zahteve za bibliografke zapise (FZBZ)

Raziskovalno in strokovno delo

Mednarodni projekti
- 5. okvirni program EC: TEL (The European Library) (2000-2004) - koordinatorica za NUK
- 6. okvirni program EC: TEL-ME-MOR (2005-2006) - vodja podprojekta 3
- eContentplus (EC).EDLproject (2006-2008) - vodja podprojekta 2
- Norveški finančni mehanizem: dLib (2008-2010) - vodja podprojekta 4
- Bilateralni projekt z Norveško NTNU Trondheim (2007-2009)

Članstvo v mednarodnih delovnih telesih
- članica delovne skupine za razvoj standarda NISO Z39.91 - Collection description
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
      Bibliography Section: Standing Committee, članica, 2001-2009
      Classification and Indexing Section Standing Committee, 2009-
      Working Group on Guidelines for OPAC Displays, 1998-2003
      Working Group on Use of Metadata Schemes, 1999-2004
      FRBR Review Group, 2003-
      Working Group on Guidelines for National Bibliographies in the Digital Age, vodja, 2003-
      Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) working group, vodja, 2004-
      FRBR/CRM Harmonisation. 2004-
- članica uredniškega odbora revije Program
- recenzentka revij Program, Journal of Documentation, Knowledge Organisation

Pomembnejše objave

ŽUMER, Maja, RIESTHUIS, Gerhard J.A. Consequences of implementing FRBR : Are we ready to open Pandora's box?. Knowl. organ., 2002, volume 29, no. 2, str. 78-86.

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals. J. Doc., 2005, vol. 61, no. 2, str. 203-227.

ŽUMER, Maja, KNUTSEN, Unni. Online national bibliography. V: DRAKE, Miriam A. (ur.). Encyclopedia of library and information science. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, cop. 2003, 13.04.2005, str. 1-6. http://dekker.com/servlet/product/DOI/101081EELIS120026970

DIMEC, Zlata, ŽUMER, Maja, RIESTHUIS, G. J. A. Slovenian cataloguing practice and Functional reqirements for bibliographic records : a comparative analysis. V: LE BOUF, Patrick (ur.). Functional requirements for bibliographic records (FRBR) : hype or cure-all?. Binghamton, NY: Haworth Information Press, cop. 2005, str. 207-227. 

ŽUMER, Maja. Implementation of FRBR : European research initiative. V: LE BOUF, Patrick (ur.). Functional requirements for bibliographic records (FRBR) : hype or cure-all?. Binghamton, NY: Haworth Information Press, cop. 2005, str. 229-237.

PISANSKI, Jan, ŽUMER, Maja. Functional requirements for bibliographic records: an investigation of two prototypes. Program (Lond., 1966), 2007, vol. 41, no. 4, str. 400-417.

ŽUMER, Maja. FRBR: the end of the road or a new begining?. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 2007, vol. 33, no. 6, str. 27-29.

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals II : perceptions of the users. J. Doc., 2008, vol. 64, no. 6, str. 816-841.

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Perceptions and importance of user friendliness of IR systems according to users' individual characteristics and academic discipline : [Early Wiew (Articles online in advance of print)]. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [Print ed.], Okt. 2008, [Vol. 59, issue 12, 14 str.]. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120746446/HTMLSTART.

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. New generation of catalogues for the new generation of users : a comparison of six library catalogues. Program (Lond., 1966), vol. 42, no. 3, str. 243-261. [COBISS.SI-ID 37244258]
[preprint ]

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. The Bologna reform at the department of library and information science and book studies, university of Ljubljana. Inf Retrieval, April 2009, vol. 12, no. 2, str. 102-116. http://www.springerlink.com/content/rh03817535866q7m/.

PISANSKI, Jan, ŽUMER, Maja. Mental models of the bibliographic universe : part 1 : mental models of descriptions. Journal of Documentation, 2010, vol. 66, no. 5, str. 643-667. [Preprint ]

 PISANSKI, Jan, ŽUMER, Maja. Mental models of the bibliographic universe : part 2 : comparison task and conclusions. Journal of Documentation, 2010, vol. 66, no. 5, str. 668-680. [Preprint ]

Bibliografija COBISS.SI od 2002 naprej