OSEBJE

dr. Polona VILAR, red. prof.

kabinet: 536 G
tel: 01/ 241-1483
e-pošta: polona.vilar@ff.uni-lj.si
govorilne ure: četrtek: 10.00 - 12.00

Informacijski viri in storitve - Organizacija informacijskih zbirk - Šolska knjižnica - Uporabniki informacijskih virov in storitev - Bibliopedagoško delo - Informacijsko opismenjevanje

Izobrazba

Doktorski študij:
Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, smer Bibliotekarstvo, v letih 2003-2007.
Datum zagovora doktorske disertacije: 21.6.2007, datum promocije: 27.9.2007
Naziv: Doktorica znanosti s področja bibliotekarstva

Podiplomski magistrski študij:
Na Oddelku za bibliotekarstvo, smer Splošna informatika, v letih 1998-2001, datum zagovora magisterija: 26.3.2001.
Naziv: Magistrica znanosti s področja bibliotekarstva

Dodiplomski študij:
Dvopredmetni študij v letih 1991-1997 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Smeri študija:   A - Angleški jezik in književnost (pedagoška smer), datum diplome: 4.12.1997
A - Bibliotekarstvo (nepedagoška smer), datum diplome: 23.4.1997
Naziv: Univerzitetna diplomirana profesorica angleškega jezika in književnosti in univerzitetna diplomirana bibliotekarka

Akademska in poklicna kariera

2008 docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Lj
2007 asistentka z doktoratom na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Lj
2001-2007 asistentka z magisterijem na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Lj
1998-2001 asistentka stažistka na Oddelku za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v Lj
1998     knjižničarka v Centralni ekonomski knjižnici
1996-1998 knjižničarka v knjižnici Enote za razvoj knjižničarstva, NUK

Nagrade

2007


   Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award
 

Raziskovalna področja

- uporabniki informacijskih virov
- informacijsko vedenje
- informacijska pismenost
- informacijski viri
- izobraževanje na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti

Raziskovalno in strokovno delo

  • članica raziskovalne skupine 0581-013 Informacijska znanosti in biliotekarstvo pri Znanstveno raziskovalnem inštitutu FF
  • vključena v mednarodni projekt EUCLID European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education
  • predavateljica na tečajih NUK in ZRSŠ
  • recenzentka za domači reviji Knjižnica in Šolska knjižnica
  • recenzentka za mednarodni reviji Journal of Documentation in Information Research
  • članica uredniških odborov revij Knjižnica in Šolska knjižnica

Pomembnejše objave

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Perceptions and importance of user friendliness of IR systems according to users' individual characteristics and users’ academic discipline. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2008, vol. 59, ISSN Y503-941X // 1532-2882 [v postopku objave].

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals. J. Doc., 2005, vol. 61, no. 2, str. 203-227. ISSN 0022-0418.

VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals II: perceptions of the users. J. Doc., 2008, vol. 64, no. 3. ISSN 0022-0418. [v postopku objave]

VILAR, Polona, Žumer, Maja, Bates, Jessica. Information seeking and information retrieval curriculum development for courses taught in two LIS schools: the cases of Ljubljana and Dublin. Inform. Res., 2007, vol. 12, no. 4. ISSN 1368-1613 http://informationr.net/ir/12-4/colis/colise03.html

VILAR, Polona. The influence of English on Slovenian library terminology. Aslib proc., 2002, vol. 54, no. 5, str. 309-316. ISSN 0365-6942.

VILAR, Polona. Informacijsko vedenje: modeli in koncepti. Knjižnica (Tisk. izd.), jun. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 77-104, ilustr. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0512/Vilar.pdf. ISSN 0023-2424.

BAWDEN, David, BATES, Jessica, CORDEIRO, Ines, STEINEROVÁ, Jela, VAKKARI, Pertti, VILAR, Polona. Information seeking and information retrieval. V: KAJBERG, Leif (ur.), LORRING, Leif (ur.). European curriculum reflections on library and information science education. [Copenhagen], Denmark: The Royal School of Library and Information Science, 2005, str. 84-100.

Bibliografija COBISS.SI od 2002 naprej