OSEBJE

dr. Tanja MERČUN KARIŽ, doc.

kabinet: 533b
tel: 01/ 241-1441
e-pošta: tanja.mercun@ff.uni-lj.si
govorilne ure: četrtek 9.00 - 11.00

English CV: cv

Digitalna knjižnica

Izobrazba

- doktorica znanosti s področja bibliotekarstva (2012, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
- diplomirana bibliotekarka (2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Akademska in poklicna kariera

FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
- docentka za področje informacijske znanosti (oktober 2013 - )
- raziskovalka na projektu (oktober 2012 - )
- mlada raziskovalka (oktober 2007 - marec 2012)

Raziskovalna področja

- bibliografski informacijski sistemi
- FZBZ
- vizualizacija informacij
- uporabniški vmesniki
- uporabnost in uporabniška izkušnja

Raziskovalno in strokovno delo2013 - : International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) - FRBR Review Group
2012: nagrada Emerald/EFMD za doktorsko nalogo s področja informacijske znanosti
(Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award: Highly Commended Award 2012)
2011: nagrada Kalanovega sklada
2010 - 2013: članica programskega odbora konference ELAG
2007 - 2009: članica upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS

Pomembnejše objave

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. Presenting bibliographic families : designing an FRBR-based prototype using information visualization. Journal of Documentation, 2016, vol. 72, 3, pp. 490-526 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JD-01-2015-0001, doi: 10.1108/JD-01-2015-0001

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. Presenting bibliographic families using information visualization : evaluation of FRBR-based prototype and hierarchical visualizations. Journal of the Association for Information Science and Technology, [Online ed.], 2016, 20 p.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23659/abstract

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Dimensions of user experience and reaction cards. In: TUAMSUK, Kulthida (ed.). The Emergence of Digital Libraries -- Research and Practices : 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2014; proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 8839). Berlin: Springer, 2014, pp. 365-370. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-12823-8_38

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Every user his visualization? User performance and preferences of different hierarchical layouts. In: Digital Libraries: Social Media and Community Networks : 15th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2013; proceedings, (Lecture Notes in Computer Science, 8279).Springer, 2013, pp. 184-185. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03599-4_26

MERČUN, Tanja, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja, HAREJ, Viktor. Creating better library information systems: the road to FRBR-land. in: WILSON, Thomas D. (ed.). Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science (Information research, ISSN 1368-1613, vol. 18, no. 3), 2013. http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC07.html#.UkA1iX-t_xU

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. Presenting and exploring the complexity of bibliographic relationships. Lect. notes comput. sci., 2012, pp. 63-66. [COBISS.SI-ID 50598242]

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja, AALBERG, Trond. FrbrVis : an information visualization approach to presenting FRBR work families. Lect. notes comput. sci., 2012, pp. 504-507. [COBISS.SI-ID 50313058]

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. New generation of catalogues for the new generation of users : a comparison of six library catalogues. Program (Lond., 1966), vol. 42, no. 3, pp. 243-261. [COBISS.SI-ID 37244258] [preprint ]

AALBERG, Trond, MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Coding FRBR-structured bibliographic information in MARC. Lect. notes comput. sci., 2011, pp. 128-137. [COBISS.SI-ID 47578466]

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Making Web 2.0 work for users and libraries. V: GUPTA, Dinesh K. (ur.), SAVARD, Réjean (ur.). Marketing libraries in a Web 2.0 world, (IFLA publications, 145). Berlin; New York: De Gruyter: Saur, cop. 2011, str. 13-22. [COBISS.SI-ID 45959522]  [preprint ]

MERČUN, Tanja. Knjižnice u promjenljivom mrežnom okruženju. V: BELAN-SIMIĆ, Alemka (ur.), HORVAT, Aleksandra (ur.). Slobodan pristup informacijama : 9. okrugli stol : zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 53). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010, str. 69-81. [English preprint: Libraries in the changing web environment ]

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Visualizing FRBR . V: Libraries in the digital age. Reflections: Changes brought by and in digital libraries in the last decade: Part 1. Heritage & digital libraries: digitization, preservation, access: Part 2. [S. l.: s. n., 2009], str. 209-215.

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Visualizing for exploration and discovery . V: Libraries in the digital age. Digital scholarship: support by digital libraries. Digital natives: challenges & innovations in reaching out to digital born generations. [S. l.: s. n., 2010], str. 104-115.

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje . Knjižnica, okt. 2008, letn. 52, št. 2-3, str. 95-114.

MERČUN, Tanja. Online knjižnični katalogi prihodnosti = Online library catalogues of the future. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Knjižnice za prihodnost : napredek in sodelovanje : zbornik referatov : development and collaboration : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007, str. 91-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 236036352] [preprint ]

MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Library catalogue - the ultimate reference tool? V: Libraries in the digital age. Education and training in digital libraries & Reference in digital environments. [S. l.: s. n., 2008], str. 79-85, tabeli. [COBISS.SI-ID 36851810]

Celotna bibliografija COBISS.SI