OSEBJE

TAJNIŠTVO

Nataša Elikan, univ. dipl. soc. del.

PROFESORJI

dr. Andrej Blatnik, izr. prof.
dr. Primož Južnič, red. prof.
dr. Miha Kovač, red. prof.
dr. Jasna Maver, izr. prof.
dr. Tanja Merčun Kariž, doc.
dr. Marija Petek, doc.
dr. Jan Pisanski, doc. - namestnik predstojnice
dr. Alenka Šauperl, red. prof.
dr. Polona Vilar, izr. prof. - predstojnica oddelka
dr. Vlasta Zabukovec, red. prof.
dr. Maja Žumer, red. prof.
dr. Ana Vogrinčič Čepič, doc.

ZUNANJI PEDAGOŠKI SODELAVCI

mag. Zorka Jakoš
dr. Eva Kodrič-Daćić, doc.
dr. Gašper Troha, doc.
dr. Tomaž Bartol, izr. prof.
dr. Cvetka Teja Koler Povh, doc.
dr. Sabina Fras Popovič, asist.

ASISTENTI

dr. Katarina Švab, asist.

RAZISKOVALCI

Manca Noč - mlada raziskovalka
Mihela Pauman Budanović - mlada raziskovalka
Tjaša Jug - mlada raziskovalka