NASLOV

Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2/V
SI - 1000 Ljubljana

TAJNIŠTVO

Nataša Elikan,  univ. dipl. soc. del. (samostojna strokovna delavka)
soba 542
telefon: +386 (0) 1 241-1370
faks: +386 (0) 1 241-1371
natasa.elikan@ff.uni-lj.si

Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 11.00-13.00
sreda: 11.00-15.00

PREDSTOJNIK

dr. Miha Kovač, red. prof.
soba 543
telefon: +386 (0) 1 241-1372
miha.kovac@ff.uni-lj.si

NAMESTNICA PREDSTOJNIKA

izr.prof. dr. Polona Vilar
soba 536G
telefon: +386 (0) 1 241-1483
polona.vilar@ff.uni-lj.si

KNJIŽNICA

soba 530
telefon: + 386 (01) 241 13 80
ohk.bib@ff.uni-lj.si