Predstavitev

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (KO BINK) je knjižnica z enim knjižničarjem, kar pomeni, da en človek (ena bibliotekarka) opravlja vse delo, od nabave, obdelave, izposoje, do informacij in vsega ostalega. Knjižnica je relativno majhna in mlada, saj deluje od leta 1996. Obsega 10.000 enot knjižničnega gradiva (pomlad 2015). Je nesamostojna visokošolska oddelčna knjižnica, ki deluje v okviru Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete (OHK FF). Naši primarni uporabniki ste študentje in učno osebje ter zainteresirana strokovna javnost.

Poslanstvo in vizija

"Knjižnica je s svojim gradivom, informacijami in storitvami nujna in odlična podpora študiju, izobraževanju, učenju ter raziskovanju in procesom na teh področjih dela in življenja oddelka, OHK, fakultete in tudi univerze ter strokovne javnosti. Soustvarja slovensko bibliografsko bazo COBIB in odpira svoj fond, kataloge in storitve v realni in virtualni svet."

"Oddelčna knjižnica KO BINK naj se razvije v vzorno vodeno knjižnico in informacijsko središče z elektronsko ali multimedijsko čitalnico z neprekinjenim dostopom do gradiva in opreme. Postane naj središče učenja, izobraževanja in srečevanja za svoje primarne uporabnike."