Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (KO BINK)

Aškerčeva 2
SI - 1000 Ljubljana
5. nadstropje, soba  530

Telefon: ++ 386 (01) 241 13 80
Faks: ++ 386 (01) 241 13 71
E-pošta: ohk.bib@ff.uni-lj.si

URNIK IZPOSOJE:                                           
ponedeljek - četrtek: 9.00 - 13.00
petek: 11.00 - 13.00

 

Poslanstvo in vizija

"Knjižnica je s svojim gradivom, informacijami in storitvami nujna in odlična podpora študiju, izobraževanju, učenju ter raziskovanju in procesom na teh področjih dela in življenja oddelka, OHK, fakultete in tudi univerze ter strokovne javnosti. Soustvarja slovensko bibliografsko bazo COBIB in odpira svoj fond, kataloge in storitve v realni in virtualni svet."

"Oddelčna knjižnica KO BINK naj se razvije v vzorno vodeno knjižnico in informacijsko središče z elektronsko ali multimedijsko čitalnico z neprekinjenim dostopom do gradiva in opreme. Postane naj središče učenja, izobraževanja in srečevanja za svoje primarne uporabnike."