Oddelek za anglistiko in amerikanistiko UL FF

Prvostopenjska programa

Prvostopenjska programa (enopredmetni in dvopredmetni) omogočata intenzivno triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika ter kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini, kot je potrebna za delovanje v vseh okoliščinah medjezikovnega sporazumevanja in medkulturnega delovanja. Hkrati pa s skrbnim izborom najpotrebnejših vsebin na naštetih področjih uspešne diplomante usposabljata tudi za nadaljevanje študija oz. nadgradnjo pridobljenih znanj in jezikovnih zmožnosti na drugi stopnji.

Predstavitvni zbornik za študijsko leto 2020/2021

Predstavitvena zbornika za študijsko leto 2020/2021 si lahko ogledate tukaj:

Drugostopenjski programi

Drugostopenjski programi Anglistika so enopredmetni ali dvopredmetni ter pedagoški ali nepedagoški.

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2020/2021

Predstavitvene zbornike za študijsko leto 2020/2021 si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Mentoriranje magistrskih del

V spodnji razpredelnici najdete seznam mentorjev, mentoric in somentoric, s katerimi lahko sodelujete pri pisanju magistrske naloge. V pomoč vam bodo tudi (okvirna) področja, ki jih pokrivajo. Ko se odločate za temo magistrske naloge, upoštevajte, da imajo lahko posamezni učitelji/učiteljice lahko že precej kandidatov/kandidatk, zato vašega predloga morda ne bodo mogli sprejeti.

Doktorski študij

Podatke o doktorskem programu najdete tukaj.